Adatkezelési tájékoztató

1. Általános tudnivalók

Jelen dokumentum tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Salonic International Kft. milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát a rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, -feldolgozáshoz, valamint -felhasználásához a hozzájárul. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal elfogadja a lenti feltételeket is.

Az invee.hu weboldal meglátogatása, illetve az invee mobil applikáció használata során a Salonic szervere bizonyos adatokat önműködően - rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - eltárol. Ezek az adatok: a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Salonic honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára, valamint az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználása nem történik. Az adatok kizárólag név nélkül kerülnek felhasználásra.

Amennyiben Felhasználó személyes adatokat bocsát a Salonic International Kft. rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a Felhasználó hozzájárulását meghaladva nem használja fel, és nem adja tovább harmadik személynek. Illetve csak abban az esetben, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

3. Biztonság

A Salonic a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, óvintézkedéseket tesz azok védelme - elvesztésük, illetéktelen felhasználásuk vagy módosításuk megakadályozása - érdekében.

4. Gyermekek személyes adatai

A Salonic -nak nem áll szándékában 14 éven aluli gyerekektől vagy 16 év alatti fiatalkorúaktól személyes adatot kérni. Amennyiben mégis, úgy az esetben a Salonic International Kft. a gyermek, illetve a fiatalkorú adatait azonnal töröli a nyilvántartásból.

5. "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése céljából a Salonic.hu oldal névtelen látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával. A “cookie-k” a Felhasználó személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A böngészőprogram beállításával Felhasználó azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-k” bármikor eltávolíthatók a gépről az átmeneti internet állományok törlésével.

6. Személyes adatainak módosítása és törlése

Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, úgy a rögzített adatokat a Salonic International Kft. törli a nyilvántartásából. Természetesen a Felhasználó is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan.

7. Facebook Plug-in bővítmények

A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények.

Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a Felhasználó által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a Felhasználó képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti közvetlen kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Felhasználó a honlap mely részét látogatta meg.

Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook Felhasználói oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook Felhasználói oldalával kapcsolatban.

A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el.

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook Felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.

8. Adatfeldolgozóink

Google Analytics integráció
A weboldalon történt látogatásokról, valamint a Szolgáltatás használatáról technikai jellegű adatokat gyűjtünk a Google Analyitics segítségével. Az Analytics által gyűjtött adatok (pl.: eszköz típusa, böngésző típusa, nyelvi beállítások, hivatkozó weboldal címe, böngésző eszköz IP címe és egyéb geográfiai adatok) névtelen, személyes adatoktól független módon kerülnek tárolásra és statisztikai elemzéseket szolgálnak a rendszer használhatóságának és marketingjének optimalizálása érdekében.
Megőrzés időtartama: a Google Analytics által gyűjtött anonim adatokat legfeljebb 3 évig őrizzük.

Facebook
Weboldalaink a facebook.com közösségi médiahálózat beágyazott beépülő moduljait („plug-in-jeit”) is tartalmazhatják. A beépülő modul továbbítja a szolgáltató felé, hogy ön mely weboldalainkat nyitotta meg. Ha weboldalunk böngészése közben be van jelentkezve Facebook felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az önt érdeklő (azaz az ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.

Az adatok Facebook általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az önt megillető jogokról és rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat: http://www.facebook.com/policy.php

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook vagy a Twitter összekapcsolja weboldalunk felkeresését az ezeknél a szolgáltatóknál lévő felhasználói fiókjával, weboldalaink megnyitását megelőzően ki kell jelentkeznie az adott felhasználói fiókból.

9. Az adatkezelésért felelős:

Cégnév: Salonic International Kft.

Iroda: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes utca 23.

Telefonszám: +36 30 406 88 77

Email: [email protected]

Adószám: 27916379-2-41

Közösségi adószám: HU27916379

Cégjegyzékszám: 01 09 356924

Bankszámla vezető bank: K&H Bank

Bankszámlaszám: 10401055-50526970-74721007


A SALONIC elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Saját hatáskörében megteszi a megfelelő intézkedéseket, kidolgozza a szükséges eljárásokat, és megalkotja az adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő belső szabályzatait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése megfeleljen a magyar jogszabályoknak és a vonatkozó uniós jogi aktusoknak, és ezáltal az állampolgárok bizalma a személyes adataik védelmével kapcsolatban megingathatatlan legyen.

A SALONIC a személyes adatok kezelése során az adatbiztonsági és adatvédelmi követelményekre tekintettel, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. előírásainak, továbbá a kapcsolódó adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat figyelembe veszi.

A SALONIC a birtokába került személyes adatokkal összefüggésben biztosítja azokat a technikai feltételeket és informatikai eljárásokat, amelyek révén az adatbiztonsági előírások és követelmények maradéktalanul érvényesíthetőek.

A SALONIC a személyes adatok védelmével kapcsolatban belső adatvédelmi felelőst jelölt ki Bogdán Dávid személyében. Az adatvédelmi felelős a SALONIC által kezelt személyes adatokkal összefüggésben teljes ellenőrzési és intézkedési jogosultságokkal rendelkezik az adatkezelési és adatfeldolgozási folyamatok vonatkozásában annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése és feldolgozása során a vonatkozó magyar és uniós jogszabályi előírások, továbbá szakmai protokollok és a SALONIC adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő szabályzataiban foglaltak teljes egészükben megtartásra kerüljenek. A SALONIC a saját szabályzatait – a belső adatvédelmi felelős közreműködésével – a személyes adatok kezelésével összefüggő jogszabályi környezet, illetve a technológiai változások figyelembevételével folyamatosan frissíti.

A SALONIC kizárólag a jogszabályokban meghatározott, a hatáskörébe utalt adatkezelési, illetve adatfeldolgozási feladataival összefüggő adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények megtartásáért felelős.Készült: 2021. október 25.